Cookie Consent by Privacy Policies website

Obec Vyšná OlšavaZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok / 2013

Dátum Názov Príloha
05.04.2013 Milan Groško - MGP - Zmluva o poskytovaní služieb zobraziť
05.04.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. - Zmluva o združenej dodávke plynu zobraziť
05.04.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. - Zmluva o združenej dodávke plynu zobraziť
05.04.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. - Zmluva o združenej dodávke plynu zobraziť
29.04.2013 Mesto Stropkov - Zmluva o vzájomnej spolupráci zobraziť
01.06.2013 SPP - Dodatok č. 02 o dodávke plynu č. 1 zobraziť
01.06.2013 SPP - Dodatok č. 02 o dodávke plynu č. 2 zobraziť
01.06.2013 SPP - Dodatok č. 02 o dodávke plynu č. 3 zobraziť
01.06.2013 SPP - Dodatok č. 02 o dodávke plynu č. 4 zobraziť
30.05.2013 Úrad PSVaR Stropkov - Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť č. 007/2013 zobraziť
10.06.2013 Úrad PSVaR Stropkov - Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť č. 007/2013 zobraziť
14.06.2013 Mgr. Jozef Červeňák - AGENTÚRA EKOLINS - Zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti rómskej problematiky zobraziť
01.07.2013 Nadácia SPP - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 25/2013 zobraziť
30.07.2013 Komunálna poisťovňa - Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku... zobraziť
25.10.2013 Grék.-kat. cirkev - Kúpna zmluva zobraziť