Cookie Consent by Privacy Policies website

Obec Vyšná OlšavaObčan / Nakladanie s odpadom

Kalendár zberu vyseparovaného odpadu

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu SP-220AD a SP-217AU_2024

 

Ako triediť?

Komplexný návod, ako triediť komunálny odpad

Plagát k triedeniu

Triedenie jedlých olejov - návod

Triedenie jedlých olejov - plagát

Triedenie olejov z grilovačky - plagát

 

Vývoz žúmp

Zobraziť kontakt

 

Odpadové hospodárstvo - moduly

Modul 265 a 100435 odpadové hospodárstvo

  • 265 Komunálne a drobné stavebné odpady z obce
  • 100435 Spôsob zberu a poplatky za komunálny odpad z domácnosti od fyzických osôb

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce

rocny-vykaz-o-komunalnom-odpade-z-obce-2023.pdf

Obec Vyšná Olšava">Aktuality

Triedenie odpadu