Cookie Consent by Privacy Policies website

Obec Vyšná OlšavaObec Vyšná Olšava / Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vyšná Olšava na roky 2016 - 2023 (ďalej len „Program rozvoja obce“, resp. „PRO“) je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku Prešovský samosprávny kraj, na území ktorej sa obec Vyšná Olšava nachádza.

Povinnosť obce vypracovať PRO vyplýva zo zákona č. 309/2014 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z.

Viac: vysnaolsava-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-obce-2016-2023.pdf (dokument PDF)

Obec Vyšná Olšava">Aktuality

Triedenie odpadu