Cookie Consent by Privacy Policies website

Obec Vyšná OlšavaZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok / Všeobecné záväzné nariadenia

Dátum Názov Príloha
2013/01 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2013/01 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Dodatok č. 1 zobraziť

Obec Vyšná Olšava">Aktuality

Triedenie odpadu