Cookie Consent by Privacy Policies website

Obec Vyšná OlšavaZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok / Všeobecné záväzné nariadenia

Dátum Názov Príloha
2013/01/03 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2013/01 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Dodatok č. 3/1/2024 zobraziť
2013/01/02 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2013/01 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Dodatok č. 2 zobraziť
2013/01/01 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2013/01 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Dodatok č. 1 zobraziť
2013/01 Všeobecné záväzné nariadenie č. 2013/01 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zobraziť