Cookie Consent by Privacy Policies website

Obec Vyšná OlšavaZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok / 2021

Dátum Názov Príloha
13.10.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. N20200129001 v rámci NP Podpora a zvyšovanie terénnej soc. práce ITMS2014+:312041Y376 zobraziť
04.10.2021

Zmluva o dielo 24/9/2021 - Rekonštrukcia cestnej komunikácie a výstavba chodníkov
Príloha 1 k Zmluve o dielo 24/9/2021; Poistná zmluva dodávateľa

zobraziť
zobraziť
zobraziť
05.08.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002571 Novostavba MŠ zobraziť
19.04.2021 Amfiteáter Vyšná Olšava - dodatok č. 1 zobraziť
08.04.2021 Kúpna zmluva - prevod nehnuteľnosti zobraziť
16.03.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Tablet zobraziť
04.03.2021 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia cestnej komunikácie a výstavba chodníkov zobraziť
18.02.2021 Úverová zmluva - Prima banka Slovensko, a.s. zobraziť
11.02.2021 Zmluva o bežnom účte - Prima banka Slovensko, a.s. zobraziť
20.01.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o stavebnom dozore - Ing. Novak zobraziť
11.01.2021 Zmluva o výpožičke - Slovenská republika - Štatistický úrad SR zobraziť

Obec Vyšná Olšava">Aktuality

Triedenie odpadu