Obec Vyšná OlšavaZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok / 2011

Dátum Názov Príloha
05.12.2011 KÚPNA ZMLUVA o prevode nehnuteľností podľa § 588 a nasl. Občianského zákonníka zobraziť
2011-44 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP zobraziť
28.04.2011 ZMLUVA O DIELO uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení zobraziť
18.01.2011 MANDÁTNA ZMLUVA na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania uzavretá podľa § 566 až § 576 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka zobraziť

Obec Vyšná Olšava">Aktuality

 • Obec Vyšná Olšava">Celoplošné testovanie - 1. etapa

  Termín: 31.10.-01.11.2020. Miesto konania: interiér obecného úradu. Rozpis testovania: podľa čísla domov
  Pridané/aktualizované: 30.10.2020
 • Obec Vyšná Olšava">Domy a byty sčítavali aj počas leta

  Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021, ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.
  Pridané/aktualizované: 02.10.2020
 • Obec Vyšná Olšava">Zbieraj zelené kilometre a vyhraj!

  Vyše 70 vecných hodnotných cien vo výške 10.000 €. Súťaž trvá do 31.12.2020.
  Pridané/aktualizované: 22.09.2020
Triedenie odpadu