Obec Vyšná OlšavaZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok / 2011

Dátum Názov Príloha
05.12.2011 KÚPNA ZMLUVA o prevode nehnuteľností podľa § 588 a nasl. Občianského zákonníka zobraziť
2011-44 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP zobraziť
28.04.2011 ZMLUVA O DIELO uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení zobraziť
18.01.2011 MANDÁTNA ZMLUVA na zabezpečenie realizácie verejného obstarávania uzavretá podľa § 566 až § 576 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka zobraziť

Obec Vyšná Olšava">Aktuality

  • Obec Vyšná Olšava">Prešovský kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

    V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Najviac sčítaných obcí má v rámci republiky Prešovský kraj, kde je do štatistického zisťovania zapojených najviac samospráv.
    Pridané/aktualizované: 04.08.2020