Cookie Consent by Privacy Policies website

Obec Vyšná OlšavaArchív aktualít / Výberové konanie - riaditeľ školy Materská škola Vyšná Olšava

Obec Vyšná Olšava, Vyšná Olšava 124, 090 32 Vyšná Olšava

vyhlasuje podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov výberové konanie

  • na obsadenie funkčného miesta riaditeľa školy - Materská škola, Vyšná Olšava č. 172, 090 32 Vyšná Olšava.

Viac info...
vyberove-konanie-2022-04-01-riaditel-ms.pdf

Obec Vyšná Olšava">Aktuality

Triedenie odpadu