Cookie Consent by Privacy Policies website

Obec Vyšná OlšavaArchív aktualít / Informácia o realizácii projektu „Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Vyšná Olšava“

Názov prijímateľa: Obec Vyšná Olšava
Sídlo prijímateľa: Vyšná Olšava 124, 090 32 Miňovce
Názov projektu: Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Vyšná Olšava

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita 4.3. : Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
Špecifický cieľ 4.3.1.: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Miesto realizácie: Obecný úrad Vyšná Olšava 124, 090 32 Miňovce, Prešovský samosprávny kraj, Východné Slovensko, Slovenská republika
Realizácia projektu: apríl 2017 – september 2018

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 451 492,23  EUR
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 428 917,62 EUR, čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov
Vlastné zdroje prijímateľa: 22 574,61  EUR, čo predstavuje 5 % z Celkových oprávnených výdavkov
Zameranie projektu: dopytovo - orientovaný

Cieľ projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v intraviláne obce Vyšná Olšava v okrese Stropkov, čím sa dosiahne zníženie nákladov na spotrebu energií pre prevádzku objektu.

Aktivity projektu: Realizácia projektu pozostáva z jednej hlavnej aktivity Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu. Rozsah rekonštrukcie pozostáva z činností pre zníženie energetickej náročnosti budovy, z činností pre efektívny systém vykurovania a prípravy TÚV, z činností pre zníženie spotreby elektrickej energie budovy a z ostatných súvisiacich stavebných prác.

Tento projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP-KŽP) a spolufinancovaný zo zdrojov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR).
Riadiacim orgánom projektu je Ministerstvo životného prostredia SR.
www.op-kzp.sk

Obec Vyšná Olšava">Aktuality

 • Obec Vyšná Olšava">Významný rodák z Vyšnej Olšavy - MUDr. RNDr. Jozef Haľko

  ...významný lekár, klinický farmakológ a onkológ, syn prvého gréckokatolíckeho kňaza v Bratislave a otec pomocného biskupa bratislavskej arcidiecézy
  Pridané/aktualizované: 30.05.2023
 • Obec Vyšná Olšava">Deň Matiek 2023

  Pozvánka pre všetky mamičky, babičky a prababičky, dňa 7. mája o 16.00h - sála Obecného úradu vo V. Olšave
  Pridané/aktualizované: 04.05.2023
 • Obec Vyšná Olšava">POZVÁNKA - JARNÁ BRIGÁDA 2023

  22. apríla o 9:00
  Pridané/aktualizované: 19.04.2023
 • Obec Vyšná Olšava">POZOR, ZMENA E-MAILU

  Emailová adresa je zmenená na: info@vysnaolsava.sk
  Pridané/aktualizované: 24.11.2022
 • Obec Vyšná Olšava">Seniori, pozor!

  Nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov
  Pridané/aktualizované: 07.10.2022
 • Obec Vyšná Olšava">Vybavenie Fitnes centra - Výzva poslancov PSK 2022

  Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.
  Pridané/aktualizované: 16.09.2022
Triedenie odpadu